كامل و روان شعر (ایوان مدائن) سرودهی خاقانی رو می خواستم به صورت بیت به x

كامل و روان شعر (ایوان مدائن) سرودهی خاقانی رو می خواستم به صورت بیت به... نویسنده کتاب کلیله و دمنه کیست؟ ...
... و ای ...
... ی بستان الع ...
... فرق فاعل و مسند الیه چیست ؟ ...
... سلام
> و > چیست توضیح دهید ...
... ...

... اضطراب اجتماعی شدم. اصلا نمیتونم در جمع حرف بزنم یا مثلا اگر تو کلاس سوالی ...
... استرس نگیریم و صدایمان نلرزد چ ...
... و نگرانیم بیش از حد طبیعیه و داره به استرس تبدیل می شود مثلا نگرانم که ...
... و خودم هم دقیقا نمی دانم علتش چیست مدام نگرانم و روزم را با استرس سپری ...
... اختلال سایکوز یا روان ...
... را می شویم وهنگام دستشویی زیاد وسواس به خرج می دهم و موقع طهارت اب به شلوار ...
حمایت از ما | مشهدهاست
`

كامل و روان شعر (ایوان مدائن) سرودهی خاقانی رو می خواستم به صورت بیت به
با سلام
من معنی كامل و روان شعر (ایوان مدائن) سرودهی خاقانی رو می خواستم به صورت بیت به بیت و اگه میشه آرایه ها رو هم مشخص كنید .
خواهشا كامل
با تشكر
يکشنبه 6/8/1386

پاسخ :
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز :
حكیم خاقانى شروانى شاعر معروف قرن ششم همراه كاروان حج ، هنگام مراجعت از كعبه به شروان ، وقت عبور از مدائن این قصیده را در وقت مشاهده این ایوان سروده است :
هان اى دل عبرت بین از دیده عبر كن هان / ایوان مدائن را آئینه عبرت دان
هان از اصوات است برای تنبیه :بیدار باش
عبرت بین :پند گیر
عبر :جمع عبرت ،پند ها
ای دل عبرت بیننده و عبرت گیرنده ، از آنچه می بینی عبرت گیر
مداین : شهر ها . از هفت شهر تشكیل شده كه تیسفون مهم ترین آن ها و پایتخت معروف ساسانیان بوده است .
ایوان مداین :به نام ایوان كسری وطاق كسری معروف شده است و بانی آن را شاپور اول ساسانی دانسته اند .
آیینه عبرت: اضافه استعاری آینه پند گیری .

یك ره ز لب دجله منزل به مداین كن / وز دیده دوم دجله بر خاك مداین ران
بك ره : یك بار
دیده :چشم
دوم دجله :مقصود رودی از اشك است .

خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی /كز گرمی خونابش آتش چكد از مژگان
مصرع دوم : پنداری كه از گرمی خوناب آتش از مژگان می چكد.

بینی كه لب دجله چون كف به دهان آرد / گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان
مصرع دوم : پنداری از تف و گرمی آه لب دجله چندان آبله زد .

از آتش حسرت بین بریان جگر دجله / خود آب شنیدستی كاتش كندش بریان
آتش حسرت :اضافه استعاری ،آتش غم واندوه
بریان :برشته و كباب شده

بر دجله گری نونو و ز دیده زكاتش ده / گر چه لب دریا هست از دجله زكات استان
گری :گریه كن
نونو : تازه به تازه
زكات استان :زكات گیر چون رودخانه به دریا می ریزد ، دریا را" زكات استان "خوانده است .

گردجله در آموزد باد لب و سوز دل/نیمی شود افسرده و نیمی شود آتشدان
در آموزد :اگر دجله بیاموزد آه سرد از دهان و لب و سوز دل داشته باشد ، نیمی یخ می زند و فسده می شود و نیمی به صورت آتشدان در می آید .

تا سلسله ایوان بگسست مداین را / در سلسله شد دجله ، چون سلسله شد پیچان
سلسله ایوان : گفته اند انوشیروان در داخل كاخ زنجیری آویخته بود كه دادخواهان با تكان دادن آن شاه را خبر كرده و به دادرسی می خواندند .
مصرع اول : از هنگامی كه سلسله ایوان مداین گسسته و پاره شده .
مصرع دوم : در زنجیر افتاد و دیوانه شد و مانند سلسله به خود می پیچید

گه گه به زبان اشك آواز ده ایوان را / تا بو كه به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
زبان اشك : اضافه استعاری
تا بو كه : باشد كه
گوش دل : اضافه استعاری ، گوش با طن ، گوش درون

دندانه هر قصری پندی دهدت نونو / پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
دندانه قصر : گنگره های قصر
ز بن دندان : از صمیم دل

گویدكه تو ازخاكی و ماخاك تواییم اكنون/گامی دو سه برما نه واشكی دو سه هم بفشان
از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر /از دیده گلابی كن ، درد سر ما بنشان
الحق : (قید ) راستی
نوحه : گریه و زاری به آواز بلند ( نوحه جغد : ناله بوم )
از دیده گلابی كن : از دیده اشكی مانند گلاب بریز و درد سر ما را شفا بخش (قذما گلاب را دافع درد سر می دانستند .

آری چه عجب داری كاندر چمن گیتی / جغد است پی بلبل ، نوحه است پی الحان
چمن گیتی : اضافه تشبیهی
الحان : آواز های خوش

ما بارگه دادیم ، این رفت ستم بر ما/ بر قصر ستمكاران گویی چه رسد خذلان
بارگه : جای بار دادن و به حضور پذیرفتن
خذلان : خواری

گویی كه نگون كرده است ایوان فلك وش را / حكم فلك گردان یا حكم فلك گردان
فلك وش : مانند فلك ، به بزرگی فلك و عظمت و بلندی فلك
فلك گردان ( صفت و موصوف ) فلك و چرخ گردننده
فلك گردان :(صفت فاعلی مركب ) فلك گرداننده ، گرداننده فلك و حركت دهنده فلك ( خداوند بزرگ )

نی زال مداین كم از پیر زن كوفه / نی حجره تنگ این كمتر ز تنور آن
زال مداین : پیرزنی كه در كنار كاخ خانه داشت و حاضر نشد آن را بفروشد و همچنان باقی ماند .
پیرزن كوفه : پیرزنی در كوفه كه طوفان نوح از تنور او برخاست .

این هست همان ایوان كز نقش رخ مردم / خاك در او بودی دیوار نگارستان
نگارستان : نگارستان چین ، نقاش خانه معروف چین

این هست همان درگه كو را ز شهان بودی /دیلم ملك بابل ، هندو شه تركستان
این همان درگاهی است كه ملك و شاه بابل غلام و شاه تركستان دربان آن بود .
دیلم : غلام
هندو :دربان

این هست همان صفه كز هیبت او بردی / بر شیر فلك حمله شیر تن شادروان
صفه : ایوان سقف دار
هیبت : سهمناكی
شیر فلك : برج اسد ، صورت فلكی اسد ( ششمین برج از بروج دوازده گانه
شادروان : پرده ای كه جلوی كاخ شاهان می آویختند و بر روی آن صورت

 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


... از زود رنجی نجات پیدا کرد؟ لطفا برای درمان زود رنجی کتاب مفیدی به من معرفی ...
... که یک دانش آموز 7 ساله دختر و بیش فعال چه خصوصی ...
... شخصیتی افراد «كمال گرا» توضیح دهید و آیا یك فرد می تواند دو تیپ شخصیتی ...
... و این حملات در بیمار فوبیای اجتماعی شامل چه علایمی است . و بهترین درمان ...
... اذیتم می کنه و آن این است که نمی توانم از خودم دفاع کنم مثلا اگه کسی چیز ...
... بیمار پنداری دارم اگه مثلا یكی بیماری خاصی داشته باشدفكر می كنم من هم ...

... حدیث قدسی چه کتابی است؟وبر چه کسی نازل شده است؟ ۱- من آسایش را در بهشت ...
... بدونم که چه طور می شه بازی های مجاز رو از بازی های غیر مجاز تشخیص داد؟ ...
... راجع به خواب نیمروزی از پیامبر و ائمه بگویید ا سلام لطفا چند حدیث راجع ...
... پسر 8 ساله و یک دختر 5 ساله دارم، آیا امکان دارد بازیهای رایانه مناسب هر ...
... باستانی شوش توضیح کام ...
... شم اگه راجع به سازمان ESR ...

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*